Konfederácia prenasledovaných komunizmom, ústredie